An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کمپین یوگنی پریگوژین برای پخش اطلاعات نادرست در سراسر آفریقا

“ایالات متحده… به وضوح در مورد بی ثباتی ناشی از اطلاعات نادرست روسیه و همچنین فعالیت های گروه واگنر در سطح جهانی صحبت کرده است.”

-ودانت پاتل، معاون ارشد سخنگوی وزارت امور خارجه، ۴ اکتبر ۲۰۲۲

چندین صدای خود خوانده پان آفریقا مرتبط با شبکه نفوذ الیگارش تحریم شده یوگنی پریگوژین در آفریقا خواهان نفوذ بیشتر روسیه در سرتاسر منطقه ساحل شده اند. هدف این شبکه تحت تأثیر قرار دادن مردم در سراسر آفریقا برای اعمال نفوذ بیشتر روسیه است. تلاش پریگوژین در سراسر منطقه ساحل ظاهراً به منظور حمایت از آرمان های پان آفریقایی، مانند برادری بیشتر و همکاری میان مردمان آفریقایی تبار انجام می گیرد، اما در واقع این تلاش به منظور ایجاد زمینه برای بهره برداری نامحدود گروه واگنر از منابع آفریقا به ویژه طلا، الماس و الوار انجام می گیرد.

پریگوژین، بنیانگذار گروه واگنر گروه واگنر تحت حمایت کرملین از ناامنیتی برای گسترش حضور خود در آفریقا، اروپا و خاورمیانه سوء استفاده می کند و ثبات، حکمرانی خوب و احترام به حقوق بشر را به خطر می اندازد. یوگنی پریگوژین یک الیگارش طرفدار کرملین و مدیر و سرمایه دار گروه واگنر است. کانادا، ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا به دلیل اقدامات پریگوژین، او و شرکت هایش را تحریم کرده اند. مقامات فدراسیون روسیه و همچنین پریگوژین هر گونه ارتباط با گروه واگنر را تکذیب کرده اند، اما در سپتامبر ۲۰۲۲ پریگوژین به بنیانگذاری این گروه اذعان نمود. پریگوژین ادعا کرد که “گروه او متشکل از میهن پرستان” از “قهرمانانی که از مردم سوریه، مردم سایر کشورهای عربی، و کشورهای فقیر در آفریقا و آمریکای لاتین دفاع کردند” حمایت کرده است. در واقع، نیروهای گروه واگنر ایمنی و امنیت مردم کشورهایی را که در آن مستقر می شوند تهدید کرده و اغلب منابع همان کشورهایی که قرار است از آن حفاظت کنند را بدون کمک به توسعه شان به تدریج نابود می کنند. اکوسیستم اطلاعات نادرست و تبلیغاتی کرملین برای تقویت روایت های به نفع روسیه برای جلب رضایت مخاطبان آفریقایی و افزایش حمایت از خدمات گروه واگنر در سراسر آفریقا تلاش می کند. این تاکتیک ها اغلب در مناطقی مشاهده می شود که تنش های سیاسی و امنیتی وجود دارد. آنها از تلاش های واگنر برای بهره برداری از منابع طبیعی، مانند استخراج نامحدود طلا در سودان و صادرات آن به مکان هایی مانند امارات و روسیه حمایت می کنند. چندی از روایت های نادرست رایج عبارتند از تلقی کردن تصاحب اموال دولتی به عنوان موج های جدید استعمار زدایی در آفریقا، تبلیغات در مورد موفقیت های گروه واگنر، و ادعای نادرست مبنی بر اعزام گروه های تروریستی به منطقه ساحل توسط کشورهای غربی. در پی جنگ روسیه علیه اوکراین، شبکه های پریگوژین احتمالاً به پخش اطلاعات نادرست مرتبط، به ویژه در مورد مسائلی مانند امنیت غذایی ادامه خواهند داد.

دست پنهان روسیه: اینفلوئنسرهای پان آفریقا

جنبش پان آفریقا، جنبشی مشروع است که بسیاری در سراسر قاره و جهان برای آن احترام قائلند. اما پریگوژین برخی از فعالان پان آفریقا را برای ترویج منافع روسیه در سرتاسر این قاره به کار گرفته است، از جمله آنهایی که خواستار حذف نفوذ فرانسه و غرب در سراسر منطقه ساحل و تشویق نفوذ بیشتر کرملین هستند. این اینفلوئنسرها نهادهای مرتبط با کرملین را قادر می سازند تا در حالی که برای شکل دادن به افکار مردم آفریقا مطابق با اهداف سیاسی کرملین می کوشند، ظاهراً دخالت در امور آفریقا را انکار کنند. دو اینفلوئنسر که در شبکه پریگوژین نقش اساسی ایفا می کنند عبارتند از کِمی سِبا، یک فرانسوی- بنینی و ناتالی یامب، یک سوئیس- کامرونی. کانال های یوتیوب سِبا و یامب که “بانوی سوچی” و “کِمی سِبا رسمی” نام دارند، در مجموع بیش از ۲۸ میلیون بازدید کننده داشته اند و این تعداد نشان دهنده این است که آنها مبلغان ماهری هستند که روایت های به نفع روسیه را مرتب به شکلی قابل درک و جذاب برای برخی از مخاطبان آفریقایی در پیام های خود می گنجانند.

سِبا و یامب از طریق یک شبکه پیچیده ارتباطاتی با نهادهای پیوسته به پریگوژین ارتباط دارند. از جمله این نهادها عبارتند از انجمن تحقیقات آزاد و همکاری بین المللی (AFRIC)؛ اندیشکده روسی بنیاد برای حفاظت از ارزش های ملی(FZNC) که هر دو تحت تحریم های ایالات متحده قرار دارند؛ و تلویزیون آفریقا، یک رسانه فرانسوی زبان مستقر در کامرون که به انجمن تحقیقات آزاد و همکاری بین المللی مرتبط است. این انجمن در واقع به عنوان یک سازمان صوری برای عملیات نفوذ پریگوژین در آفریقا از جمله حمایت مالی از مأموریت های نظارتی بر انتخابات ساختگی در زیمبابوه، ماداگاسکار، جمهوری دموکراتیک کنگو، آفریقای جنوبی، و موزامبیک و همچنین انتشار اطلاعات نادرست به نفع کرملین عمل می کند. بنیاد برای حفاظت از ارزش های ملی ادعا می کند که یکی از اندیشکده های برجسته روسیه با تمرکز بر آفریقا می باشد. این یک سازمان کلیدی فعال در عملیات نفوذ جهانی پریگوژین است چرا که در تارنمای این بنیاد پیام ها از جانب مسکو بازتاب می شوند. هر دو سِبا و یامب در رویدادها و کنفرانس هایی که توسط دولت روسیه و سازمان های مرتبط با  المللی و تلویزیون رسانه ای آفریقا برگزار می شوند، به طرفداری از کرملین تبلیغ منتشر می کنند.

پریگوژین مانند انجمن تحقیقات آزاد و همکاری بین

کِمی سِبا: ترویج برنامه نئو کلنیالیسم کرملین؟ کِمی سِبا، یک پان آفریقایی منبع شناخته شده اطلاعات نادرست و تبلیغات روسیه است. سِبا مانند وزارت خارجه فدراسیون روسیه هنگام ترویج وجهه روسیه در آفریقا ادعا دارد که از اصل مشکلات آفریقایی – راه حل های آفریقایی حمایت می کند. با این حال، روسیه با استفاده از برخی صداهای آفریقایی طرفدار کرملین برای انتشار اطلاعات نادرست خود، در واقع دستور کار نئو کلنیالیسم خود را ترویج می کند. در خلال نشست روسیه و آفریقا در اکتبر ۲۰۱۹ در سوچی، کنفرانسی با وابستگی نزدیک به نهادها و افراد مرتبط با پریگوژین و تحت تحریم ایالات متحده، سِبا بر مشارکت قوی خود با روسیه که به ادعای او به کشورهای آفریقایی به رهایی یافتن از قدرت های امپریالیستی و دستیابی مجدد به حاکمیت و خودمختاری خود کمک می کند، تأکید ورزید. سِبا اخیراً در مصاحبه ای با کانال تلویزیونی پان آفریقایی واکس آفریقا در ۱۳ ژوئن از تصاحب قدرت توسط ارتش مالی در سال ۲۰۲۱ دفاع کرد. او این مصاحبه را در کانال یوتیوب خود منتشر کرد و بیش از ۶۹ هزار بازدیدکننده را به خود جلب کرد و ۲٬۷۰۰ لایک به دست آورد. در این ویدئو سِبا همچنین بر حق حاکمیت آفریقا تأکید می ورزد و استدلال می کند که روسیه قرن بیست و یکم با اتحاد جماهیر شوروی

سال های دهه ۱۹۶۰ متفاوت است. سِبا همچنین از مالی و کشورهای منطقه ساحل خواست تا از نفوذ فرانسه و غرب رهایی یابند و روسیه را به عنوان یک شریک برای دستیابی به این اهداف معرفی کرد. سِبا برای اثبات این ادعا به “دستاوردهای” روسیه در سوریه و ونزوئلا اشاره کرد.

روایت های ضد غربی سِبا پس از تهاجم بیشتر روسیه به اوکراین تشدید شد. سِبا در فوریه ۲۰۲۲ در دفاع از اقدامات روسیه و مقصر دانستن غرب و ناتو برای نابودی اتحاد جماهیر شوروی، محاصره روسیه، و مسلح کردن جمهوری های شوروی سابق برای تهدید روسیه “همان طور که غرب آفریقا را ویران کرد و از بین برد،” یک مصاحبه اختصاصی با RIA FAN ، شبکه رسانه ای متعلق به پریگوژین انجام داد و ویدیویی را در فیسبوک ( که بیش از ۱٬۶ میلیون بازدیدکننده داشت) منتشر کرد. سِبا در مارس ۲۰۲۲ از مسکو بازدید کرد و در آنجا مجمع جوانان “روسیه-آفریقا: گام بعدی چیست” را در مؤسسه دولتی روابط بین الملل مسکو افتتاح کرد و بسیاری از نکات اصلی کرملین را تکرار کرد. او دیدگاه خود را از روسیه و جمهوری خلق چین به عنوان متحدان طبیعی آفریقای آزاد ترسیم کرد و گفت که این دو کشور به آفریقا در تضمین تعادل ژئوپلیتیکی جهان در چارچوب همکاری برابر کمک خواهند کرد. او تهاجم روسیه به اوکراین را “پاسخی طبیعی و مشروع به ردی تمایل مردم روسیه برای توسعه یک نظم جهانی مبتنی بر برابری و احترام متقابل توسط کشورهای غربی” توصیف کرد و با امضای یک قطعنامه حمایت خود از اقدامات کرملین را اعلام کرد.

در ۲۴ مارس سِبا در مصاحبه خود با ژئوپلیتیکا، وب سایت ضد لیبرال تازه تحریم شده الکساندر دوگین که خود نیز تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد، غرب را به هدف داشتن “نابودی ولادیمیر پوتین، آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه” متهم کرد و از “بی ثباتی بیشتر جهان غرب” به نفع کسانی که علیه نئولیبرالیسم مبارزه می کنند، دفاع کرد. سِبا در مصاحبه ای در ۴ آوریل اظهار داشت: “پیروزی روسیه تضمینی برای پیروزی آفریقا در مبارزه برای آزادی خواهد بود.” سِبا همچنین در کنفرانس اکتبر ۲۰۲۲ در انستیتوی روابط بین الملل مسکو به عنوان سخنران اصلی تبلیغات روسیه در توجیه تهاجم به اوکراین را طوطی وار تکرار کرد.

ناتالی یامب: بانوی سوچی

یامب که در سوئیس از پدری کامرونی و مادری سوئیسی متولد شد و از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ در ساحل عاج زندگی کرد، یک مبلغ ماهر و پرکار در پخش اطلاعات نادرست و یک منتقد علنی فرانسه و متحدانش در قاره آفریقا است. او بیش از ۲۱۳ هزار دنبال کننده در توئیتر، ۸۴ هزار دنبال کننده در فیسبوک، و ۲۰۰ هزار مشترک در یوتیوب دارد. یامب پس از شرکت در همایش سوچی در اکتبر ۲۰۱۹ در روسیه که در آن فرانسه را به غارت منابع آفریقا، دامن زدن به شورش ها و تعلیم تروریست ها متهم کرد، خود را “بانوی سوچی” می نامد. این رویکرد منجر به اخراج او از ساحل عاج در دسامبر ۲۰۱۹ شد.

در حاشیه نشست سوچی، یامب دیدگاه “نئو کلنیالیسم” فرانسه از تاریخ و آینده آفریقا را با دیدگاه روسیه که به گفته او بر اساس “همکاری دوجانبه سودمند” است، مقایسه کرد. او ادعا کرد که “حضور روسیه که هیچ سابقه استعماری ندارد، می تواند بسیار مفید باشد” و از شرکت های روسی دعوت کرد تا برای توسعه صنعت کشاورزی و معدن آفریقا مشارکت کنند. یامب در یک مصاحبه در ژوئیه ۲۰۲۱ دیدگاه خود را درباره “روسیه یا چین به عنوان شرکای مهم در رهایی ما از زنجیر استعماری کنونی” تکرار کرده است.

یامب همچنین در ژوئیه ۲۰۱۹ در کنفرانس AFRIC با موضوع “آفریقا ۲۰۴۰: چشم اندازی از آینده” در برلین، و میزگرد ژانویه ۲۰۲۰ در مورد آزادی بیان و شبکه های اجتماعی به میزبانیAFRIC و FZNC در برلین شرکت کرد. این رویداد این ایده را ترویج کرد که کشورهای آفریقایی به جای “قدرت های استعماری که هنوز بدون مجازات حق حاکمیت شان را نقض می کنند” باید با روسیه همسو شوند. پس از حذف حساب کاربریAFRIC در فیسبوک، روسیه بر آن به عنوان یک قربانی سانسور تمرکز کرد.

یامب به همان نحو در مورد این که کدام کشورهای ساحل باید با روسیه به مشارکت بپردازند، به صراحت صحبت می کند. در ۹ ژوئن ۲۰۲۱، پس از تأیید سرهنگ آسیمی گویتا به عنوان رئیس جمهور انتقالی مالی، یامب ویدئویی را در یوتیوب منتشر کرد که در آن از رهبران کودتا خواست با توجه به شکست فرانسه و گروه های نیابتی اش توسط روسیه، هنگام مذاکره برای اتحادهای جدید موفقیت الگوی روسیه-CAR را در نظر بگیرند. او همچنین از پرزیدنت مکرون خواست تا نیروهای خود را از مالی خارج کند و از غارت این کشور و منابع طبیعی ساحل دست بردارد. این ویدیو بیش از ۱۱۴ هزار بازدیدکننده و ۵ هزار لایک به دست آورد.

اطلاعات نادرست روسیه و گروه واگنر در آفریقا

با وجود تحریم های بین المللی و افشای ارتباط آنها با کرملین، بازیگران مرتبط با پریگوژین در آفریقا همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و از اطلاعات نادرست در وضعیت های پرتلاطم برای گسترش نفوذ روسیه و دستیابی به اهداف کلیدی کرملین استفاده می کنند. درک و برجسته کردن نقش اطلاعات نادرست در استراتژی کرملین در آفریقا گامی کلیدی در جهت محدود کردن تأثیر آن بر این قاره است

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future