An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
جان کری، فرستاده ویژه ریاست جمهوری در امور اقلیمی
باغ گیاه‌شناسی سلطنتی، کیو، لندن
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱

[مطابق متن ‌‌‌آماده شده]

        •   موضع علم روشن است: جهان برای این که بتواند در مسیر معتبری برای رسیدن به صفر خالص [انتشار گازهای گلخانه‌ای] تا سال ۲۰۵۰ به منظور جلوگیری از افزایش دمای کره زمین به میزان بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد قرار گیرد، باید میزان انتشار [این گازها] را تا سال ۲۰۳۰ دست کم ۴۵ درصد کاهش دهد. در حالی که برخی هنوز معتقدند بحران اقلیمی با سرعت آهسته‌ای پیش می‌رود، [این بحران] اکنون به اندازه هر تهدید دیگری برای بشریت حاد و واقعی است. این دهه سرنوشت‌ساز است. سال ۲۰۲۱ سالی سرنوشت‌ساز است، و «سی‌اُ‌پی‌۲۶» [کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۱] لحظه‌ای حیاتی است تا جهان دست در دست هم به بحران اقلیم رسیدگی کند.

        •   دولت بایدن، به منظور مقابله رو‌در‌رو با این چالش، متعهد شده است که میزان این انتشار را طی ده سال آینده ۵۰ تا ۵۲ درصد کاهش دهد و سیاست‌های جسورانه‌ای را برای حمایت از این تعهد اعلام کرده است. پیش از اجلاس ماه آوریل و نیز در جریان آن، کشورهایی که ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند، تعهدات ۲۰۳۰ خود را مطابق با روند جهانی مورد نیاز برای در دسترس نگه داشتن آن حد ۱.۵ درجه [سانتیگراد] اعلام کردند.

        •   جهان باید بحران اقلیم را به مثابه همان بحرانی که اکنون است، قلمداد کند و واکنشی مشابه بسیج زمان جنگ – یعنی به منزله فرصت عظیمی برای بازسازی و بهسازی اقتصادهای‌مان پس از کووید-۱۹ – را از خود نشان دهد. همه کشورها باید هر چه در توان دارند انجام دهند تا ما را در مسیر پیروز شدن در این نبرد حفظ کنند.

        •   دستیابی به صفر خالص جهانی نشان‌دهنده بزرگترین فرصت اقتصادی جهان از زمان انقلاب صنعتی برای ایجاد میلیون‌ها شغل صنفی با درآمد خوب برای طبقه متوسط است. طی یک دهه آینده افزایش مقیاس توسعه اقتصاد انرژی سبز جهانی باعث ایجاد یک رونق عظیم سرمایه‌گذاری به میزان سالانه تا چهار هزار میلیارد دلار خواهد شد. دولت بایدن مجموعه‌هایی موسوم به «تصاویر زمین» را برای پایین آوردن هزینه‌های فناوری‌های نوین و تقویت ظرفیت‌های پژوهشگران و شرکت‌ها برای نوآوری راه‌اندازی می‌کند. اگر ما تا سال ۲۰۳۰ به این «تصاویر زمین» دست یابیم، سرعت انقلاب انرژی سبز را به میزان چشمگیری افزایش خواهیم داد.

        •   بدون همکاری و رهبری کامل چین، که امروز با انتشار ۲۸ درصد [گازهای گلخانه‌ای] جهان بیشترین سهم را در این زمینه دارد، هیچ راهی – چه راه ریاضی و چه راه ایدئولوژیک – برای حل این بحران اقلیمی وجود نخواهد داشت. بهترین فرصت ما برای تأمین یک آینده اقلیمی منطقی در گرو آن است که چین و ایالات متحده به اتفاق کار کنند و بهترین راه برای این کار، تعیین اهداف مشخص کوتاه‌مدت بلندپروازانه در زمینه سیاست‌گذاری به عنوان الگویی برای بقیه جهان است. همه کشورها، و به ویژه اقتصادهای بزرگ جهان، باید در حد توان‌شان همه اقدامات مناسب را برای کمک کردن به ما به منظور ادامه حرکت در مسیر غلبه بر این بحران اقلیمی انجام دهند. همه ما در این زمینه ذی‌نفع هستیم.

        •    تنها ۲۰ کشور جهان حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد کل [گازهای گلخانه‌ای] منتشره را تولید می‌کنند. پاسخ‌گویی ما به کسانی که بحران اقلیم برای‌شان یک تهدید وجودی است، مسئله‌ای بنیادین از لحاظ عدالت و انصاف است. ایالات متحده به منظور اطمینان یافتن از یک گذار منصفانه جهانی به صفر خالص و آماده شدن برای چالش‌های انسانی اجتناب‌ناپذیر نشأت گرفته از تغییرات اقلیمی، متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۴ تأمین مالی کشورهای در حال توسعه برای سازگاری [اقلیمی] را سه برابر کند و با دیگر کشورهای توسعه یافته، بخش خصوصی، و بانک‌های توسعه چندجانبه به منظور دستیابی به هدف بسیج ۱۰۰ میلیارد دلار در سال در زمینه تأمین مالی امور اقلیمی همکاری کند.

        •   خطاب به اقتصادهای در حال ظهور جهان که توسعه برای‌شان انصافا مهمترین اولویت است، ما به شما کمک خواهیم کرد که مسیرهای‌تان به سوی کامیابی را ترسیم کنید؛ مسیرهایی که نه بر اساس شیوه‌‌های آلوده‌کننده گذشته، که بر مبنای فناوری‌های پاک و پایدار آینده ساخته شده است.

        •   هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی بحران اقلیم را حل و فصل کند. ایالات متحده با متحدان، شرکا، رقبا، و حتی دشمنانش همکاری می‌‌کند و همه کاملا آگاه هستند که برخی چیزها که امروز در حال روی دادن است، همان پیشرفتی را که بسیاری برای پیشرفت آن در تلاش هستند، تهدید می‌کند. گلاسکو مکان این کار است، ‌[سال] ۲۰۲۱ زمان آن است، و ما در مدت زمانی که کمی بیش از 100 روز است، می‌توانیم 100 سال آینده را نجات دهیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/remarks-on-the-urgency-of-global-climate-action/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future